Kryptorchismus

Kryptorchid je jedinec samčího pohlaví, kterému „chybí“ jedno nebo obě varlata. Ovšem ve skutečnosti takový pes nebo kocour (ale i samec jiného druhu) má varlata obě dvě, jen uložené jinde než v šourku. Tato vada se nazývá kryptorchismus.
 
Z praxe jsou známy případy, kdy štěně ve věku šesti až sedmi týdnů obě varlata mělo prokazatelně v šourku a s odstupem dvou nebo tří měsíců bylo hmatné varle pouze jedno nebo žádné. Příčiny podobného jevu mohou být různé. Nejčastěji je uváděno, že odpovídajícím způsobem nerostou vazy, které varle drží a to je vlastně zatahováno zpět do oblasti před šourkem nebo, nedojde-li k uzavření tříselného kanálu, i do dutiny břišní.
Známy jsou i případy, kdy k podobné poruše dojde následkem úrazu i třeba jen skok do kufru auta.
 
Lékaři je doporučováno zadržené varle vyndat z důvodu event zhoubného bujení do budoucna.
Doporučený věk na kastraci je 2-3 rok života.
Pes bez varlete/varlat žije úplně normální a plnohodnotný život jako jeho ostatní vrstevníci.

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.

 Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.

 Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.

 Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Co je to kryptorchismus?

Kryptorchismus je definován jako porucha sestupu jednoho (unilaterální kryptorchismus, častá mechanická příčina) nebo obou (bilaterální kryptorchismus, častá hormonální příčina) varlat do šourku nebo krátce: jde o nesestouplé varle/varlata.

Monorchismus je stav, kdy jedno z varlat zcela chybí a nikdy se nevyvinulo, zatímcoAnorchismus je případ, kdy se nevyvinula obě varlata.

Inguinální kryptorchismus je stav, kdy varle uvízlo v tříselném kanále (lze za určitých podmínek úspěšně medikamentózně ošetřit), zatímco v případě abdominálního kryptorchismu zůstalo varle v dutině břišní (nutné operativní odstranění z důvodu zvýšené pravděpodobnosti tumorózních změn).

Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený. K získanému kryptorchismu může dojít u mladého psa, u kterého sice varlata sestoupila do šourku, ale nedošlo k plnému uzavření přechodu z tříselného kanálu. Jestliže takový pes prodělá nějaký silný stresový nebo skokový zážitek, dojde k poruše upevnění varlete v šourku, a to proskočí zpět do dutiny břišní. To jsou případy štěňat, která byla při kontrole vrhu a prodeji naprosto v pořádku, ale v dospělosti se jeví jako kryptorchidi. Tento typ je nicméně velmi vzácný a podle skeptických názorů veterinářů v mnoha případech také sporný. 

 

Přirozený průběh sestupu varlat do šourku

Varle je v období vývinu plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem testosteronu tento vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomuto procesu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálkem a po určitou dobu (uvádí se maximálně 35 dní) je volné a klouže sem a tam. Od pátého týdne věku by již mělo být fixováno v šourku. Sestup varlat je ukončen mezi osmým a desátým týdnem života psa.Více zde: https://inugoya.webnode.cz/news/kryptorchismus1/

Niže je foto plně vyvinutého pejska z našeho odchovu ve věku 7měsíců

foto dospělého samce z našeho chovu