Co to znamená CAC, CACIB, BOB, BIG aj….?

Pro zkušené vystavovatele jsou tyto zkratky samozřejmostí, ale protože každý jednou začíná, rozhodli jsme se v tom udělat pořádek (sobě i jiným). Směle do toho, půl je hotovo. 

1. kam psa vlastně přihlásit

Psa můžete na výstavě přihásit jen do jedné z tříd, které jsou rozděleny takto:

 • třída štěňat 4–6 měsíců
 • třída dorostu 6–9 měsíců
 • třída mladých 9–18 měsíců
 • mezitřída 15–24 měsíců
 • třída otevřená od 15 měsíců
 • třída vítězů od 15 měsíců (podmínkou je titul Mezinárodní nabo Národní šampion krásy, Národní vítěz, Klubový vítez nebo Vítěz speciální výstavy, otevírá se na všech výstavách kromě mezinárodních)
 • třída šampionů od 15 měsíců (podmínkou je Mezinárodní šamion nebo šampion členské země FCI, otevírá se na mezinárodních výstavách)
 • třída veteránů od 8 let

Rozdíl mezi třídou šampionů a vítězů je tedy v tom, na jaké výstavě se vyskytuje a jaké tituly pes musí mt, aby ho do ní mohl majitel přihlísit.

2. klasifikace

 • třída štěňat a dorostu: velmi nadějný, nadějný
 • třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, šampionů, veteránů: výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná

3. tituly

 • CAJC – čekatelství národního šampionátu krásy mladých Certificat d'aptitude au junior championat
 • CAC – čekatelství národního šampionátu krásy Certificat d'aptitude au championat
 • CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy Certificat d´aptitude au championat inernational de beauté
 • BOB – vítěz plemene Best of Breed, do soutěže postupují všichni jedinci plemene s tituly CAJC, nejlepší dospělí jedinci (Národní vítěz, CACIB) a veteráni s ohodnocením VÝBORNÁ 1.
 • BOS – nejlepší jedinec opačného pohlaví / best opposite sex
 • BOG nebo BIG – vítěz skupiny FCI (v případě labradorů skupina VIII.) Best of Group, Best in Group
 • BOD – pokud výstava probíhá ve více dnech, vítěz dne (vybírá se ze všech BIG daného dne výstavy)
 • BIS – vítěz výstavy Best in Show, vybírá se ze všech BOD

4. šampionát

 • ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – trojí získání čekatelství (CAJC), nebo dvě CAJC a jednou CAC získaný do věku 24 měsíců (toto čekatelství pak nelze použít na titul Český šampion). Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
 • ČESKÝ ŠAMPION – je potřeba dvakrát získat CAC, z toho jednou na mezinárodní výstavě, ostatní na národní, speciální nebo klubové. Čekatelství je potřeba získat ve dvou výstavních sezónách (jedna sezóna je jeden kalendářní rok) nejméně od dvou rozhodčích.A je třeba složit pracovní zkoušku vyššího typu PZ, SZVP aj
 • ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION – je potřeba třikrát získat ocenění VÝBORNÝ 1, z toho minimálně jednou na mezinárodní výstavě. Ocenění alespoň od dvou rozhodčích.
 • MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY C.I.B. – během jednoho roku a jednoho dne je potřeba získat čtyřikrát CACIB ve třech různých zemích od tří různých rozhodčích-mezi prvním a posledním získaným CACIBem musí uplynout obdobím minimálně jeden rok a jeden den
 • INTERCHAMPION - ICH FCI-potřeba získat 2x CACIB ve dvou různých zemích, ve dvou výstavních sezónách do dvou různých rozhodcí a je potřeba udělat pracovní zkoušku vyššího typu.

5. čekatelství

V rámci výstavního hodnocení je možné zadat i tzv. rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince res. CACIB, res. CAC. Rezervní CAC (resp. CACIB) se stává CACem (CACIBem), pokud pes, který získal CAC (CACIB) získá šampionát.